PROJEKTY EFS – Rozwijam się zawodowo

Rozwijam się zawodowo-osiągam cele. Zawód Kierowca.

 


Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Liczba uczestników: 30 osób

Okres realizacji projektu: 01.08.2014 r. do 30.06.2015 r.

Obszar realizacji projektu:

  • Powiat Toruński grodzki,
  • Powiat Toruński ziemski,

Regulamin uczestnictwa w projekcie.

Ankieta rekrutacyjna.