Inicjatywa w gm. Koneck

Inicjatywa zawodowa w gminie Koneck – kierowca
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer i nazwa działania – 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Tytuł projektu – „Zawód kierowcy w Gminie Lubicz”
Okres realizacji projektu: 1 października 2012 – 31 marca 2013

Planowana liczba uczestników: 9

Obszar realizacji projektu:
– Województwo: Kujawsko-Pomorskie,
– Powiat: Aleksandrowski,
– Gmina: Koneck.

Rekrutacja: 2 – 12 październik 2012 r.