Zawodowa inicjatywa

Zawodowa Inicjatywa w Gminie Chełmża
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  • Numer i nazwa działania – 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
  • Tytuł projektu – „Zawodowa Inicjatywa w Gminie Chełmża”
  • Okres realizacji projektu 01.10.2010-31.03.2011
  • Obszar realizacji projektu:

– Województwo: Kujawsko-Pomorskie,
– Powiat: Powiat Toruński,
– Gmina: Chełmża