Kierowca Autobusu Kikół

Kierowca autobusu – nowy zawód w Gminie Kikół 
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer i nazwa działania – 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Tytuł projektu – „Kierowca autobusu nowy zawód w Gminie Kikół”
Okres realizacji projektu: 1 marca 2012 – 31 sierpnia 2012

Planowana liczba uczestników: 5

Obszar realizacji projektu:
– Województwo: Kujawsko-Pomorskie,
– Powiat: Lipnowski,
– Gmina: Kikół.

Rekrutacja: 5 – 12 marca 2012 r.