OSP Zławieś Wielka

Inicjatywa dla aktywizacji – strażacy Złejwsi Wielkiej w akcji 
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer i nazwa działania – 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Tytuł projektu – „Inicjatywa dla aktywizacji – strażacy Złejwsi Wielkiej w akcji”
Okres realizacji projektu: 01.06.2011-30.11.2011
Obszar realizacji projektu:
– Województwo: Kujawsko-Pomorskie,
– Powiat: Powiat Toruński,
– Gmina: Zławieś Wielka