Rozwój zawodowy profesjonalnego kierowcy


realizowanego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Szkolenia / rekrutacje:

Szkolenie

Data rozpoczęcia

Rekrutacja

Blok tematyczny C,C1,C+E, C1+E

04.03.2011

zakończona

Blok tematyczny C,C1,C+E, C1+E

18.03.2011

zakończona

Blok tematyczny C,C1,C+E, C1+E

01.04.2011

zakończona

Blok tematyczny C,C1,C+E, C1+E

15.04.2011

zakończona

Blok tematyczny C,C1,C+E, C1+E

06.05.2011

zakończona

Szkolenie podstawowe ADR

14.05.2011

zakończona

Blok tematyczny C,C1,C+E, C1+E

20.05.2011

zakończona

Szkolenie podstawowe ADR

28.05.2011

zakończona

Blok tematyczny C,C1,C+E, C1+E

03.06.2011

zakończona

Blok tematyczny C,C1,C+E, C1+E

17.06.2011

zakończona

Szkolenie podstawowe ADR

18.06.2011

zakończona

Szkolenie okresowe C,C1,C+E, C1+E

01.07.2011

zakończona

Szkolenie podstawowe ADR

15.07.2011

zakończona

Szkolenie okresowe C,C1,C+E, C1+E

22.07.2011

zakończona

 

O projekcie

Projekt „Rozwój zawodowy profesjonalnego kierowcy” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach umowy WND-POKL.08.01.01-04-234/10 podpisanej między Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „LEKCJA” s.c.

Okres realizacji: 01.01.2010-31.08.2010

 

Co oferujemy – oczywiście bezpłatnie

  • Aktualizację uprawnień w zakresie przewozu towarów i osób przez 150 osób. SZKOLENIA OKRESOWE I BADANIA LEKARSKIE
  • nabycie uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR dla 40 osób.
  • Podwyższenie zadowolenia z wykonywanej pracy przez 150 os przez rozwiązywanie różnych problemów zawodowych dzięki udziałowi w grupowych spotkaniach coachingowych.

Kto może wziąć udział w projekcie? 

Grupa docelowa projektu to 150 mieszkańców z Toruńskiego powiatu ziemskiego lub miasta Toruń.

  • wykonujący zawód kierowcy
  • posiadający prawo jazdy C lub D, którzy są zobowiązani do wzięcia udziału w Szkoleniach Okresowych i wymiany prawa jazdy szczegóły (więcej…),
  • podejmujący z własnej inicjatywy chęć podwyższenia kwalifikacji poza godzinami i miejscem pracy,
  • zatrudnieni w średnich, małych i mikro przedsiębiorstwach oraz zakładach pracy nie będących przedsiębiorcami

Jak wziąć udział w projekcie:

Rekrutacja ma charakter ciągły otwarty. Poprzedzi ją realizacja promocji w ośrodku ruchu drogowego i wydziałach komunikacji, w podmiotach świadczących usługi transportowe i ogólnodostępnych środkach przekazu.

Rekrutacja prowadzona będzie od 02.2011 do 06.2011.
Ankietę rekrutacyjną będzie można wypełnić w siedzibie lub pobrać z www i dostarczyć osobiście pocztą lub emailem(więcej…).

Nabór do projektu będzie powtarzany analogicznie co miesiąc.
Ostatni nabór przewidziano na czerwiec (na zajęcia lipcowe).

W przypadku większej ilości zgłoszeń od liczby miejsc, proces rekrutacji uwzględni następujące kryteria(kolejność
kryteriów, które są brane jako pierwsze pod uwagę przy zrekrutowaniu do grupy):
1. rekrutowane będą wszystkie kobiety spełniające kryt Grupy Docelowej,
2. osoby 50+
3. osoby 45+
4. osoby 40+,
5. Osoby z wykształceniem zawodowym lub niższym.
6. kolejność zgłoszeń.


Biuro Projektu

Adres:
ul. Kosciuszki 41/47

Godziny otwarcia:
10:00 – 15:00

Tel. (56) 655-88-28
Tel./fax (56) 655-86-69

e-mail: osk_lekcja@tlen.pl