Szkolenia okresowe


Bezpłatne kursy na szkolenia okresowe

Rozpoczeliśmy realizację projektu w zakresie bezpłatnych szkoleń okresowych. (dowiedz się więcej)

Każdy kierowca , który zarobkowo wykonuje transport drogowy jest zobowiązany ukończyć szkolenie okresowe, uzyskać orzeczenie psychologiczne, zaświadczenie lekarskie i wymienić prawo jazdy.
Termin szkolenia jest uzależniony od uzyskania odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Osoby, które uzyskały uprawnienia kat. D
(rybryka nr 10 na rewersie prawa jazdy)

Termin szkolenia i wymiana prawa jazdy
(uzyskanie wpisu w rubryce 11 prawa jazdy)

Do 31.12.1980

Do 10.09.2009

Od 01.01.1981 do 31.12.1990

Do 10.09.2010

Od 01.01.1991 do 31.12.2000

Do 10.09.2011

Od 01.01.2001 do 31.12.2005

Do 10.09.2012

Od 01.01.2006 do 10.09.2008

Do 10.09.2013

Osoby, które uzyskały uprawnienia kat.C
(rubryka nr 10 na rewersie prawa jazdy)

Termin szkolenia i wymiana prawa jazdy
(uzyskanie wpisu w rubryce 11 prawa jazdy)

Do 31.12.1980

Do 10.09.2010

Od 01.01.1981 do 31.12.1995

Do 10.09.2011

Od 01.01.1996 do 31.12.2000

Do 10.09.2012

Od 01.01.2001 do 31.12.2005

Do 10.09.2013

Od 01.01.2006 do 10.09.2009

Do 10.09.2014


Są dwie możliwości uczestniczenia w szkoleniach okresowych.
Pierwsze rozwiązanie, to metoda tradycyjna, szkolenie prowadzone jest w formie wykładów.
Kolejne rozwiązanie, to szkolenie wspomagane komputerowo tzw e-Learning. Każdy kierowca szkoli się u nas indywidualnie , kiedy ma wolny czas, nie musi czekać na skompletowanie grupy.