OSP w akcji

Inicjatywa dla aktywacji – OSP w akcji
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

  • Numer i nazwa działania – 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
  • Tytuł projektu – „Inicjatywa dla aktywacji – OSP w akcji”
  • Okres realizacji projektu: 01.10.2010-31.03.2011
  • Obszar realizacji projektu:

– Województwo: Kujawsko-Pomorskie,
– Powiat: Powiat Toruński,
– Gmina: Łubianka