Kierowca w Gminie Lubicz

Zawód kierowcy w Gminie Lubicz
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer i nazwa działania – 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Tytuł projektu – „Zawód kierowcy w Gminie Lubicz”
Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2012 – 30 listopada 2012

Planowana liczba uczestników: 9

Obszar realizacji projektu:
– Województwo: Kujawsko-Pomorskie,
– Powiat: Toruński,
– Gmina: Lubicz.

Rekrutacja: 2 – 12 czerwca 2012 r.