Kwalifikacje

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy: 
kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008
kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 r.,
chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej 
(280 godzin).

Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego.

Muszą również uzyskać orzeczenie psychologiczne, zaświadczenie lekarskie i wymienić prawo jazdy.
Kierowca może skorzystać z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (140 godzin), odpowiednio do kat. C, C+E, C1, C1+E, jeżeli ukończył 21 lat oraz kat. D, D+E, D1, D1+E jeżeli ukończył 23 lata.

Są dwie możliwości uczestniczenia w kwalifikacji wstępnej i wstępnej przyspieszonej.
Pierwsze rozwiązanie, to metoda tradycyjna, szkolenie prowadzone jest w formie wykładów.
Kolejne rozwiązanie, to szkolenie wspomagane komputerowo tzw e-Learning.
Każdy kierowca szkoli się u nas indywidualnie , kiedy ma wolny czas, nie musi czekać na skompletowanie grupy.