OSP w Gotowości

W Czernikowie inicjatywa zagości – OSP w gotowości 
Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer i nazwa działania – 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Tytuł projektu – „W Czernikowie inicjatywa zagości- OSP w gotowości”
Okres realizacji projektu: 01.05.2011-31.10.2011
Obszar realizacji projektu:
– Województwo: Kujawsko-Pomorskie,
– Powiat: Powiat Toruński,
– Gmina: Czernikowo