Najnowszy projekt – Bezpłatne kursy kat. C i D z kwalifikacją.

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Lekcja” s.c. Załęcka-Bachor Dorota, Bachor Mirosław realizuje projekt pt.”Organizacja przez OSK Lekcja szkoleń zawodowych kierowców dla osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i/lub cywilnoprawnych oraz ubogich pracujących z obszaru woj. kuj.-pom. w celu poprawy sytuacji zawodowej tych osób”.

Nr projektu :RPKP.08.02.02-04-0186/19.

————————————————————

Sprawdź regulamin i ankietę rekrutacyjną!

————————————————————

Celem niniejszego projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych  dla 60 osób od 29 roku życia zatrudnionych na umowach  krótkoterminowych i/lub  cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 4 kobiet, w okresie 01.09.2019-31.03.2021 r. w celu poprawy sytuacji zawodowej tych osób.

Zapraszamy mieszkańców całego województwa. Zapewniono zwrot kosztów dojazdów.

Szczególnie zapraszamy mieszkańców miast:  Grudziądz, Włocławek, Chełmno, 

Nakło nad Notecią, Rypin,  Inowrocław 

W ramach projektu przewidziano realizację szkoleń pozwalających na wykonywanie zawodu kierowcy:

– kierowcy samochodu ciężarowego kat. C z kwalifikacjami

– kierowcy autobusu kat. D z kwalifikacjami 

Zakłada się, że w projekcie weźmie udział 60 uczestników, 50 osób ukończy kurs i  uzyska kwalifikacje zawodowe, 

Wartość projektu  614 797,26  

Wkład Funduszy Europejskich  584 057,39

Biuro projektu:

Siedziba OSK Lekcja

ul. Kościuszki 41/47

87-100 Toruń

tel. 56 655 88 28